Nabídka kurzů

Free

Španělština

Dle zájmu. Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Lekce trvá 60 minut, skupinky…
0
Free

Němčina

Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 –…
0
Free

Francouzština

Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimedia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 –…
0
Free

English Drama Club

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří mají zájem o tzv. „dramaťák“ v angličtině. Smyslem je převést načerpané znalosti ze školy (často utříděné dle učebnic, sešitů, a slovníčků) do reálné a smysluplné podoby ve světě hry. Obsahem kurzu není nácvik divadelního představení. Cílem je prostřednictvím dramatických technik a…
0
Free

Angličtina 2. stupeň ZŠ ( 6 – 9. třída), skupiny dle každé třídy, příslušné ročníky gymnázií

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit gramatická pravidla, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení, využití…
0
Free

Green class (Zelená třída) 5. třída

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (hry, písně, doplňková čtení, poslech, multimédia), které rozvíjejí jazykové schopnosti žáka. V případě zájmu připravujeme i na testování A1 úrovně – LangCert.- možnost získání bodů k přijímacím zkouškám na…
0
Free

Orange class (Oranžová třída) 4. třída

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení základních struktur s využitím dalších aktivit rozvíjejících jazykové schopnosti žáka (písně, hry, zařazení dětských anglických knížek, poslech, multimédia). Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí. Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková, Mgr.…
0
Free

Red class (Červená třída) 3. třída

Kurz je zaměřen na fixování správných gramatických a výslovnostních struktur. Podporuje rozvíjení schopnosti rozlišování psané a mluvené formy jazyka. Nadále obsahuje množství cvičení, která podporují mluvení v cizím jazyce. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, písničky a hry. Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí. Lektoři: Mgr. Pavla…
0
Free

Yellow class (Žlutá třída) 1.- 2. třída

Cílem kurzu je připravit a usnadnit dítěti nástup do povinné výuky angličtiny ve školách, rozvíjet komunikační schopnosti, zejména výslovnost a mluvní dovednosti. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Kurz je možné, dle zájmu a počtu upravit na samostatnou 1. a samostatnou 2. třídu. Lekce trvá 50 minut,…
0
Free

Blue class (Modrá třída) předškoláci 5-6 let

Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, říkadel, písniček, a her, které zapojují do učení všechny smysly. Lekce trvá 45 minut, skupinky 5 – 7 dětí. Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová,…
0