Nabídka kurzů

Free

Kombinovaná výuka Aj: český lektor/rodilý mluvčí

Kurz se zaměřuje na procvičování školní látky a rozvoj jazykových dovedností dle úrovně studentů. Kurz je doplněn konverzací s rodilým mluvčím.
0
Free

Letní příměstský tábor s Angličtinou 6.- 9. třída

Letní příměstský tábor s angličtinou:Věková skupina: ukončená 6.- 9. třída kapacita 18 dětí Termíny 2024: bude upřesněno Program : – cca 2 x 90 min. angličtiny denně: učení zábavnou formou pomocí dramatizace, her, soutěží, multimédií, poslechů. Výzvou letoška je cesta po světě, vybrané zajímavosti z přírody, kultury, historie, neobyčejných zvyků…
0
Free

Letní příměstský tábor s Angličtinou: 6 – 9/10 let

Letní příměstský tábor s angličtinou: věková skupina: 6 – 9/10 let (1. třída – ukončená 5. třída) Program: – 2h angličtiny denně: učení zábavnou formou pomocí dramatizace, písniček, říkadel, her. – Plnění úkolů celotáborové hry, hry v přírodě, na hřišti – 1 celodenní výlet vlakem/busem (upřesníme) – 1 celodenní výlet…
0
Free

Příprava na přijímací zkoušky na 6tiletá a 4letá gymnázia

Kurzy jsou zaměřeny primárně na zvládnutí testů u přijímacích zkoušek na střední školy. V první části kurzu lektoři spolu s účastníky probírají potřebnou látku z obou předmětů, lektor vysvětluje, doplňuje a rozšiřuje vědomosti ze základní školy. V druhé části kurzu studenti procvičují testové otázky, pracují s časem, stresem a učí…
0
Free

Příprava na FCE

Dle zájmu konkrétních skupin zařazujeme 1,5 – 2 letou přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky FCE (First Certificate in English). Kurzy jsou vedené lektorkou, která má dlouholetou odbornost ke zkoušení u FCE. Zkouška FCE je uznávanou například jako ekvivalent “maturity” z anglického jazyka, či umožňuje získat plusové body na přijetí na…
0
Free

Španělština

Dle zájmu. Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Lekce trvá 60 minut, skupinky…
0
Free

Němčina

Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 –…
0
Free

Francouzština

Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimedia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 –…
0
Free

English Drama Club

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří mají zájem o tzv. „dramaťák“ v angličtině. Smyslem je převést načerpané znalosti ze školy (často utříděné dle učebnic, sešitů, a slovníčků) do reálné a smysluplné podoby ve světě hry. Obsahem kurzu není nácvik divadelního představení. Cílem je prostřednictvím dramatických technik a…
0
Free

Angličtina 2. stupeň ZŠ ( 6 – 9. třída), skupiny dle každé třídy, příslušné ročníky gymnázií

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit gramatická pravidla, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení, využití…
0
Free

Angličtina 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (hry, písně, doplňková čtení, poslech, multimédia), které rozvíjejí jazykové schopnosti žáka. V případě zájmu připravujeme i na testování A1 úrovně – LangCert.- možnost získání bodů k přijímacím zkouškám na…
0