Categories:

Cílem kurzu je připravit a usnadnit dítěti nástup do povinné výuky angličtiny ve školách, rozvíjet komunikační schopnosti, zejména výslovnost a mluvní dovednosti. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry. Kurz je možné, dle zájmu a počtu upravit na samostatnou 1. a samostatnou 2. třídu. Lekce trvá 50 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD.

Cena:
1. pol. 16 lekcí: 2800,- + 300,- Kč (materiál a předplatné časopis na celý rok) celkem: 3100,- Kč

2. pol. 18 lekcí: 3 200,- Kč

sleva na 2. sourozence: 5% na pololetí (pouze dětské kurzy)

Angličtina
VŠ - obor anglický jazyk, společenské vědy na Pedagogické fakultě v HK. Postgraduální studium doktorského programu na FF Univerzity Karlovy obor: Didaktika anglického jazyka. Učila (8 let) na Katedře anglického jazyka a literatury, PF UHK. 2letý kurz Britské Rady: Dramatika v AJ, pobyty v USA , Anglie – 2011/12 (4 měsíce). V letech 2012 – 2014 též pracovník Metodického jazykového centra při UHK. Organizuje a vede workshopy pro učitele anglického jazyka. Přes 20let zkušeností s učením různých věkových skupin a zaměření, výukou dětí, dospělých a výukou v intenzivních jazykových kurzech. Lektorka má 2 děti .