Categories:

Kurz je zaměřen na fixování správných gramatických a výslovnostních struktur. Podporuje rozvíjení schopnosti rozlišování psané a mluvené formy jazyka. Nadále obsahuje množství cvičení, která podporují mluvení v cizím jazyce. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, písničky a hry.
Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková

Cena:
1. pol. 16 lekcí: 2950,- Kč
(2880,- Kč + materiál 70,- Kč /celý rok, + časopis Play, Ready, Gate nebo Bridge za 330,- Kč / 370,- Kč dle počtu dětí odebírajících časopis/ celý rok)

2. pol. 18 lekcí: 3 240,- Kč