Categories:

Kurz je zaměřen na fixování správných gramatických a výslovnostních struktur. Podporuje rozvíjení schopnosti rozlišování psané a mluvené formy jazyka. Nadále obsahuje množství cvičení, která podporují mluvení v cizím jazyce. V hodinách využíváme multimédia, zařazujeme pomůcky, písničky a hry.
Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková

Cena:
1. pol. 16 lekcí: 2800,- + 300,- Kč (materiál a předplatné časopis na celý rok) celkem: 3100,- Kč

2. pol. 18 lekcí: 3 200,- Kč

sleva na 2. sourozence: 5% na pololetí (pouze dětské kurzy)