Dle zájmu konkrétních skupin zařazujeme 1,5 – 2 letou přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky FCE (First Certificate in English). Kurzy jsou vedené lektorkou, která má dlouholetou odbornost ke zkoušení u FCE. Zkouška FCE je uznávanou například jako ekvivalent “maturity” z anglického jazyka, či umožňuje získat plusové body na přijetí na vysokou školu. Diplom FCE může být požadován ke studiu v zahraničí (dle zaměření studenta a dle požadavků jednotlivých VŠ, které se různí).

Lektorka: Mgr. Jitka Teichmanová

Cena
1.pol. 16 lekcí: 3000,- Kč + zvýhodněná cena učebnice

2. pol. 18 lekcí: 3240,- Kč