Categories:

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení základních struktur s využitím dalších aktivit rozvíjejících jazykové schopnosti žáka (písně, hry, zařazení dětských anglických knížek, poslech, multimédia).
Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková, Mgr. Tereza Kadečková

Cena:
1. pol. 16 lekcí: 2950,- Kč
(2880,- Kč + materiál 70,- Kč /celý rok, + časopis Play, Ready, Gate nebo Bridge za 330,- Kč / 370,- Kč dle počtu dětí odebírajících časopis/ celý rok)

2. pol. 18 lekcí: 3 240,- Kč