Categories:

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení základních struktur s využitím dalších aktivit rozvíjejících jazykové schopnosti žáka (písně, hry, zařazení dětských anglických knížek, poslech, multimédia).
Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková, Mgr. Tereza Kadečková

Cena:
1. pol. 16 lekcí: 2800,- + 300,- Kč (materiál a předplatné časopis na celý rok) celkem: 3100,- Kč

2. pol. 18 lekcí: 3 200,- Kč

sleva na 2. sourozence: 5% na pololetí (pouze dětské kurzy)