Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (hry, písně, doplňková čtení, poslech, multimédia), které rozvíjejí jazykové schopnosti žáka. V případě zájmu připravujeme i na testování A1 úrovně – LangCert.- možnost získání bodů k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia
Lekce trvá 50 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková, Mgr. Tereza Hálková

Cena:
1. pololetí : 3020,- Kč / 16 lekcí / 60 min + materiál 70,- Kč / celý rok + 330,- časopis na celý rok ( od 3. třídy výše)

2. pololetí : 3400,- Kč / 18 lekcí / 60 min