Categories:

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (hry, písně, doplňková čtení, poslech, multimédia), které rozvíjejí jazykové schopnosti žáka. V případě zájmu připravujeme i na testování A1 úrovně – LangCert.- možnost získání bodů k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia
Lekce trvá 50 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková, Mgr. Tereza Hálková

Cena:
1. pol. 16 lekcí: 2950,- Kč
(2880,- Kč + materiál 70,- Kč /celý rok, + časopis Play, Ready, Gate nebo Bridge za 330,- Kč / 370,- Kč dle počtu dětí odebírajících časopis/ celý rok)

2. pol. 18 lekcí: 3 240,- Kč

Angličtina a němčina