Program je zaměřen na rozvoj základních komunikativních dovedností s důrazem na řečové a poslechové, slovní zásobu, nácvik správné výslovnosti. Výuka je opřena o množství pomůcek a aktivit, které zapojují do učení všechny smysly. V hodinách využíváme multimedia, zařazujeme pomůcky, říkanky, písničky a hry.

Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Petra Zemanská

Cena:
1. pololetí : 3020,- Kč / 16 lekcí / 60 min + materiál 70,- Kč / celý rok + 330,- časopis na celý rok ( od 3. třídy výše)

2. pololetí : 3400,- Kč / 18 lekcí / 60 min