Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří mají zájem o tzv. „dramaťák“ v angličtině. Smyslem je převést načerpané znalosti ze školy (často utříděné dle učebnic, sešitů, a slovníčků) do reálné a smysluplné podoby ve světě hry. Obsahem kurzu není nácvik divadelního představení. Cílem je prostřednictvím dramatických technik a metod automatizovat, popř. oživit znalosti a prohloubit dovednosti v jazyce. Pracovat budeme s příběhy, krátkými či delšími texty, obrázky, písněmi a též s improvizací, pantomimou. Celý program je velmi akčně zaměřen a je vhodný pro děti s fantazií a tvořivostí, je určen nejen pro extrovertní děti, ale i pro děti, kteří potřebují pomoci se seberealizací, trémou. Ve světě „jakoby“ je možné leccos. Program bude veden lektorkou s odbornými a praktickými znalostmi v obou oblastech (angličtina a dramatická výchova).

Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD.,

Cena:
1. pololetí : 3020,- Kč / 16 lekcí / 60 min + materiál 70,- Kč / celý rok + 330,- časopis na celý rok ( od 3. třídy výše)

2. pololetí : 3400,- Kč / 18 lekcí / 60 min