Categories:

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří mají zájem o tzv. „dramaťák“ v angličtině. Smyslem je převést načerpané znalosti ze školy (často utříděné dle učebnic, sešitů, a slovníčků) do reálné a smysluplné podoby ve světě hry. Obsahem kurzu není nácvik divadelního představení. Cílem je prostřednictvím dramatických technik a metod automatizovat, popř. oživit znalosti a prohloubit dovednosti v jazyce. Pracovat budeme s příběhy, krátkými či delšími texty, obrázky, písněmi a též s improvizací, pantomimou. Celý program je velmi akčně zaměřen a je vhodný pro děti s fantazií a tvořivostí, je určen nejen pro extrovertní děti, ale i pro děti, kteří potřebují pomoci se seberealizací, trémou. Ve světě „jakoby“ je možné leccos. Program bude veden lektorkou s odbornými a praktickými znalostmi v obou oblastech (angličtina a dramatická výchova).

Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD.,

Cena:
1. pol. 16 lekcí: 2800,- + 300,- Kč (materiál a předplatné časopis na celý rok) celkem: 3100,- Kč

2. pol. 18 lekcí: 3 200,- Kč

sleva na 2. sourozence: 5% na pololetí (pouze dětské kurzy)

Angličtina
VŠ - obor anglický jazyk, společenské vědy na Pedagogické fakultě v HK. Postgraduální studium doktorského programu na FF Univerzity Karlovy obor: Didaktika anglického jazyka. Učila (8 let) na Katedře anglického jazyka a literatury, PF UHK. 2letý kurz Britské Rady: Dramatika v AJ, pobyty v USA , Anglie – 2011/12 (4 měsíce). V letech 2012 – 2014 též pracovník Metodického jazykového centra při UHK. Organizuje a vede workshopy pro učitele anglického jazyka. Přes 20let zkušeností s učením různých věkových skupin a zaměření, výukou dětí, dospělých a výukou v intenzivních jazykových kurzech. Lektorka má 2 děti .