Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku ZŠ, gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit gramatická pravidla, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení, využití multimédií. Aktuálně zařazujeme do výuky témata školní (příprava zkoušení a testy ve školách, dále na test úrovně A2 – přijímačky na střední školy z AJ)

Lekce trvá 60 minut, skupinky 5 – 7 dětí.

Lektoři: Mgr. Pavla Fejfarová, PhD., Mgr. Zuzana Košíčková, Mgr. Tereza Kadečková, Mgr. Lukáš Merkl

Cena:

1. pololetí : 3020,- Kč / 16 lekcí / 60 min + materiál 70,- Kč / celý rok + 330,- časopis na celý rok ( od 3. třídy výše)

2. pololetí : 3400,- Kč / 18 lekcí / 60 min